Nieuwsbrief ‘1708’

Onderzoek
Het onderzoek naar wat er met Dascha op 28 november 2015 is gebeurd is nog steeds gaande. En maakt nog steeds vorderingen.

Het Leven Delen
17 augustus (1999) is de geboortedag van Dascha. Vanaf die dag bestaat het motto:
‘Het leven delen’. Ten behoeve van het onderzoek naar het gebeurde, ook in soortgelijke gevallen, is de Stichting Het Leven Delen opgericht. Natuurlijk gaat het om Dascha, maar de verschillende onderzoeken tonen ook aan dat het ook om veel meer gaat. Het gaat ook om jou, om alle kinderen in ons, van ons, en om ons heen.

Nieuwsbrief
Het gebeurt dat mensen vragen naar een mogelijkheid om aan de onderzoeken bij te dragen. Met een bedrag van € 17,08 (afgeleid van de kosten en afgerond ‘op de geboortedatum van Dascha) gaat het om een symbolische bijdrage waarmee je
de Stichting Het Leven Delen kunt ondersteunen. Als bijdrage voor de kosten van de Stichting, waaraan alle bijdragen zullen worden overgedragen. Daarnaast zullen we je naam en emailadres opnemen, uiteraard geheel vertrouwelijk (AVG) in een aparte nieuwsbrievenlijst om je zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Middels het onderstaande formulier kun je je bijdrage vorm geven.

Ondersteuning en hulp
Ook zijn er mensen die een ruimere bijdrage aan de onkosten willen doen, zoals aan de juridische procedures. Natuurlijk wordt dat zeer op prijs gesteld en enorm gewaardeerd. De hulp kan worden gedoneerd op rekening NL05KNAB0258994665, t.n.v.
R.A.J. Graafsma onder vermelding van Dascha / Het Leven Delen en je emailadres.

Nieuwsbrief:

Totaal: € -

Het gaat er om het leven met elkaar te blijven delen. Het gaat om de toekomst.
Dascha is er in fysieke zin niet meer, maar we blijven haar leven delen. Met en voor iedereen zodat spetter – pieter – pater  ………….. de druppels blijven vallen en het leven gedeeld blijft worden.